Wizualizacja procesów

Oferujemy wizualizację procesów z wykorzystaniem systemów SCADA i paneli HMI. Wizualizacja i sterowanie dają szybki wgląd, również w trybie mobilnym, a także wpływ na faktyczny stan urządzeń produkcyjnych i wykonawczych. Tego typu systemy umożliwiają szybką lokalizację alarmów, podstawowe logowanie danych czy też automatyczną reakcję na określone sygnały pochodzące z urządzeń. SCADA daje nam jeszcze jedną przydatną funkcję, potrafi archiwizować pomiary z czujników lub urządzeń i przedstawiać je w postaci wykresów graficznych.