Zegar z automatyczną aktualizacją godziny SG14

Zegar wyświetlający godzinę oraz datę.

Dzięki możliwości połączenia z siecią wifi, zegar automatycznie aktualizuję wyświetlaną godzinę oraz datę.

Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia godziny za pomocą połączenia bluetooth.