Automatyzacja linii przeróbki oleju

Celem zlecenia było stworzenie systemu kontrolno-pomiarowego dla nowo powstającej instalacji.