Robot pakujący

Prace nad aplikacją polegały na opracowaniu i zaimplementowaniu sterowania ramienia przenoszącego i pakującego wytłoczki z ciastkami do opakowań.
Sterowanie maszyną wymagało obsługi szeregu sygnałów wejściowych (takich jak fotokomórki czy enkodery) oraz wyjściowych, do których zaliczyć można m. in. serwomechanizmy i elektrozawory.
Kontrolę nad urządzeniem powierzono sterownikowi PLC GE VersaMax, wyposażonego w kilka modułów wejść/wyjść. Taka konfiguracja pozwoliła na uzyskanie satysfakcjonującej precyzji oraz prędkości działania maszyny.